Ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 đê áp dụng miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2954/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 đê áp dụng miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-2954.pdf