NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 09-NQ/TU
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm nqtu_so_09signedsigned_202201261547407040142_20220126154741.pdf