Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mai giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 372/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mai giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-372 (1).pdf