Về việc thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025
Số ký hiệu văn bản 867/UBND-NN
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-867_0001.pdf
263_qd-ttg_22022022-signed_202203011446218282122_20220301144637.pdf