Về việc hưởng ứng giải Búa liền vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 170/LMHTXVN-TTTT
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc hưởng ứng giải Búa liền vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Cường
Tài liệu đính kèm 170.pdf