Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 178/CTPH-BTGTW-LMHTXVN
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Bảo - Lại Xuân Môn
Tài liệu đính kèm 178 CV LMHTXVN.pdf