Nghị quyết hộ nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 20-NQ/TW
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết hộ nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 20.pdf