Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 03/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-03-2021-nq-hdnd-kh19-k9 -BS.pdf