Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 320/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 320-qd-ttg.signed.pdf