Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 237/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Bảo
Tài liệu đính kèm 237 d.pdf