Công văn về việc phối hợp tuyên truyền về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 101/CV-LMHTX
Ngày ban hành 12/06/2023
Ngày hiệu lực 12/06/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc phối hợp tuyên truyền về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lê Văn Ngoan
Tài liệu đính kèm CV 101 phoi hop to chuc tuyen truyen phat trien KTTT HTX.pdf