Công văn v/v tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kế toán HTX 2023
Số ký hiệu văn bản 179/CV-LMHTX
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn v/v tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kế toán HTX 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm CV 179 to chuc cac lop tap huan boi duong nghiep vu.pdf