Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Số ký hiệu văn bản 65/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Phạm Tiết Cường
Tài liệu đính kèm KH SO 65 TUYEN TRUYEN DOT SINH HOAT CHINH TRI DHMTTQ TINH.signed-1.pdf