Công văn v/v tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
Số ký hiệu văn bản 767-CV/ĐUK
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Công văn v/v tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lữ Công Tạo
Tài liệu đính kèm cv-767-tuyen-truyen-cuoc-thi-t638442787618210422.pdf