Quyết định v/v công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-LMHTX
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định v/v công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Thái Phước Lộc
Tài liệu đính kèm qd-07-cong-khai-ngan-sach-2023638447018098758423.pdf