Công văn v/v phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường cho 02 HTX TMDV Cầu Kè và Lương Hoà A
Số ký hiệu văn bản 88/CV-LMHTX
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn v/v phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường cho 02 HTX TMDV Cầu Kè và Lương Hoà A
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Lê Văn Ngoan
Tài liệu đính kèm CV 88 phoi hop tuyen truyen BVMT TMDV Cau Ke, LHA.pdf