TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã
Lượt xem: 61
Tải về 0
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã giải thể, phá sản
Lượt xem: 54
Tải về 0
09/2017/TT-BNNPTNT 14/07/2017 Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Lượt xem: 56
Tải về 0
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn chế độ Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã
Lượt xem: 51
Tải về 0
340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020
Lượt xem: 55
Tải về 0
15/2016/TT-BNNPTNT 10/06/2016 Thông tư Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp
Lượt xem: 52
Tải về 0
03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014 Thông tư hướng dẫn đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã
Lượt xem: 57
Tải về 0