Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã
Sáng ngày 07/02, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 01/2023; kế hoạch công tác tháng 02/2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tháng 01/2023, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; Chương trình công tác năm 2022 của cơ quan và Thông báo số 70/TB-LMHTXVN ngày 01/02/2023; Thường trực chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tám, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai các công việc theo yêu cầu của các Đoàn Kiểm tra; tập trung tham gia ý kiến góp ý chi tiết đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); hỗ trợ chăm lo Tết Quý Mão cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các công việc liên quan Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý chi tiết đối với Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi với sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lãnh đạo một số Ban, đơn vị trực thuộc; đại diện Hợp tác xã, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tám (ban hành Nghị quyết số 581/NQ-LMHTXVN) và Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết số 06/NQ-LMHTXVN ngày 06/01/2023), trong đó đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và 08 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2023; làm cơ sở, căn cứ để Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện trong năm 2023; ...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Các công tác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục trao đổi và thống nhất với một số bộ, ngành về chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới; triển khai các hoạt động tham gia ý kiến dự thảo Luật Đất đai; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các hoạt động lớn của cơ quan; Bên cạnh đó các công tác liên quan đến hỗ trợ vốn, Công tác kế hoạch và nghiên cứu khoa học, Quản lý cơ sở vật chất, doanh nghiệp, Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra vẫn diễn ra dưới sự giám sát của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan tháng 01 vừa qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị lãnh đạo, cán bộ cơ quan tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 như: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012; tiếp tục tham gia ý kiến về Dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi; Chủ động tham gia ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến; xây dựng báo cáo, kiến nghị của Liên minh HTX Việt Nam; Hoàn thiện và Ban hành các Chương trình, Kế hoạch đã được Hội nghị Ban Chấp hành  Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua; công tác cán bộ tập trung cao độ như vị trí việc làm, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, kiện toàn chức danh còn thiếu tại một số bộ phận; công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam...

Lê Huy - Quỳnh Trang

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/tiep-tuc-bo-sung-hoan-thien-bao-cao-de-xuat-sua-doi-bo-sung-luat-hop-tac-xa-a28507.html

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 297
  • Tất cả: 287413