TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/2013/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định Quy định Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc Hội
Lượt xem: 164
Tải về 0
662/KH-LMHTXVN 24/08/2023 Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023)
Lượt xem: 64
Tải về 0
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 69
Tải về 0
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 50
Tải về 0
319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 49
Tải về 0
318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 40
Tải về 0
67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012
Lượt xem: 50
Tải về 0
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 46
Tải về 0
8544/VPCP-CN 22/11/2021 CV V/v triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Lượt xem: 46
Tải về 0
138/NQ-CP 10/11/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
Lượt xem: 56
Tải về 0
123