No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
662/KH-LMHTXVN 24/08/2023 Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023) Tải về
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025 Tải về
318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Tải về
319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 Tải về
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Tải về
67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 Tải về
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tải về
8544/VPCP-CN 22/11/2021 CV V/v triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Tải về
138/NQ-CP 10/11/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Tải về
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 Tải về
123